source.list

همراه با آرما در دبیان – قسمت سوم / نصب نرم‌افزارها

پس از نصب درایورها در قسمت دوم همراه با آرما در دبیان می‌خواهیم برنامه‌های رایج و متداول مثل vlc ،curl و… را نصب کنیم که در اینجا نیز بر خلاف بسیاری از توزیع‌های رایج لینوکس دارای چالشیم. همانطوری که می‌دانید در لینوکس برنامه‌ها از طریق…